Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet

Evaluering|

Holte Consulting og Econ Pöyry har kvalitetssikret Utvidet Fremskaffelsesløsning for Fremtidig kampflykapasitet. Hovedkonklusjonene som ekstern kvalitetssikrer har trukket er presentert. Evalueringen omtaler prosessen så langt og hvordan videre innrettning bør være. I tilegg tar evalueringer for seg militærfaglige, sikkerhetspolitiske og industrielle vurderinger. Rapporten avslutter med en del usikkerhetsvurderinger.

  • Forsvarsdepartementet, Finansdepartementet
  • Holte Consulting, Econ Pöyry
Dokumentstudier
Statistikk