Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet