Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015

Evaluering|

Dette prosjektet om effektivitet i kommunale tjenester er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet representerer en oppdatering og videreføring av analyser utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016) og Borge, Nyhus og Pettersen (2014). De oppdaterte beregningene er basert på data for 2014-2015. Et sammendrag av denne rapporten er publisert som kapittel 8 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) sin rapport fra november 2016.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes
  • Senter for økonomisk forskning (SØF)
Statistikk