Effects of intraday trade on NorNed

Evaluering|

Rapporten studerer effektene av å introdusere intradag krafthandel på NorNed kabelen mellom Norge og Nederland. Rapporten analyserer hvilken effekt dette vil ha på insentivene til eksisterende og potensielle nye markedsaktører. Videre inkluderer rapporten en analyse av handelsdynamikken, uavhengighet mellom de ulike markedene og prisfølsomhet. I tillegg beskriver rapporten de to landenes spot-, intradag- og balansemarked og identifiserer faktorer i markedene som kan påvirke insentivene for intradaghandel.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Pöyry Norge
Intervju
Statistikk