E-valg i et demokratisk perspektiv

Evaluering|

Ti kommuner gjennomførte forsøk med internettstemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Forsøket ble grundig evaluert. Denne rapporten oppsummerer funnene fra evalueringen. Disse inkluderer valgdeltakelse, tilgjengelighet, tillit til valggjennomføringen generelt og e-valg spesielt, prinsippet om hemmelig valg, internasjonale standarder for e-valg og effektivitet i valgoppgjøret. Evalueringen belyser også lokale mediers dekning av forsøket med e-valg og setter i tillegg eksplisitt fokus på ungdoms forhold til e-valg og valg mer generelt.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Signe Bock Segaard, Harald Baldersheim, Jo Saglie
  • Institutt for samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon