Duett eller duell?

Evaluering|

Denne rapporten tek til orde for ei profesjonalisering av fellesrommet mellom reisemålsutvikling og lokalsamfunnet. Forskingsresultatet syner eit svært samansett bilete. Eit moment trår likevel tydleg fram: det er folk som skapar stader, og det er folk som skapar reisemål – saman.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Lars U. Kobro, Knut Vareide, Per Ingvar Haukeland, Bård Jervan
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon