Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven

Evaluering|

Domstolsbehandlingen av foreldretvister. etter barneloven blir utredet. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan domstolene organiserer og behandler saker om foreldreansvar. hvor barnet skal bo fast og samvær etter barneloven. Familie og oppvekst.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Tor Egil Viblemo, Marte Tobro, Vegard Solhjem Knutsen, Audun Gleinsvik, Rune Busch
  • Oxford Research, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk