Dobbelt sårbar

Evaluering|

Denne rapporten handler om funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Kunnskapen om denne gruppa er begrenset – både i Norge og i land det er vanlig å sammenligne oss med. Barn og unge med funksjonsnedsettelser i asylmottak er bare unntaksvis inkludert i utredninger, forskning og kunnskapsoversikter. Et hovedsiktemål med rapporten har derfor vært å bidra til å framskaffe kunnskap om hva som er de særlige utfordringer for denne dobbelt sårbare gruppa.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Anna Kittelsaa, Berit Berg
  • NTNU samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon