Distriktskommunen som næringsutvikler

Evaluering|

Denne rapporten viser at kommunen prioriterer arbeid med næringsutvikling høyt. Aktiviteten er utadretta, bredt anlagt og er preget av tett samarbeid med både næringsliv og virkemiddelapparat. Arbeidet med næringsutvikling er høyt prioritert i norske distriktskommuner.  Vi ser at det er et betydelig engasjement fra politisk ledelse, og at det er god dialog og samhandling mellom kommunene og det lokale næringslivet. Distriktskommunenes arbeid med næringsutvikling er preget av stor bredde. Innsatsområdene handler om alt fra tiltak rettet mot bedrifter, tilrettelegging av infrastruktur og tiltak som gjør kommunen mer attraktiv.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Sindre Myhr, Nils Aarsæther, Geir Bye
  • NORCE - Norwegian research centre
Spørreskjema