Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Evaluering|

Det skulle utredes nærmere om muligheter for å rekruttere brukere med stort bistandsbehov til VTA-tiltaket ved å differensiere det statlige driftstilskuddet etter bistandsbehovet. I tillegg skulle det vurderes muligheter og begrensninger med et differensiert støttesystem med hensyn til rekruttering av arbeidstakere med stort behov for oppfølging eller annen type bistand, og hensiktsmessigheten av å innføre differensiering av statlige tilskudd til VTA.

  • Arbeidsdepartementet
  • Pöyry Management Consulting, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier