"Det gjelder å holde ut"

Evaluering|

LP-modellen i videregående skole ble gjennomført som et pilotprosjekt i 7 skoler årene 2008-2009. LP-modellen står for Læringsmiljø og pedagogisk analyse og er anvendt i norske grunnskoler fra høsten 2006. Lillegården kompetansesenter har det faglige og administrative ansvaret for utviklingsprosjektet, mens Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i hedmark har evalueringsansvaret.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Ann Margareth Aasen, Anne Kostøl
  • Høgskolen i Hedmark
Intervju
Spørreskjema