Creating Change in the Education Sector: The Catalytic Factors

Evaluering|

En gjennomgang av Fredskorpsets prosjekter innen utdanningssektoren 2001-2012, med fokus på resultater og god praksis.

  • Det norske Fredskorpset
  • Ananda S. Millard, Basil Kandyomunda, Steven Msowoya, Zozan Kaya, Stein Erik Kruse
  • Nordic Consulting Group
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon