Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC)

Evaluering|

Rapporten er et ledd i å gjennomføre EUs vanndirektiv i Norge. I rapporten er retningslinjen Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive blitt vurdert. Denne retningslinjen angir hvordan innblandingssoner i vannforekomster kan fastsettes. Det er gjort vurderinger om hvorvidt retningslinjen kan benyttes slik den foreligger, eller om det må gjøres tilpasninger til norske forhold.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Sissel Brit Ranneklev, Jarle Molvær, Torulv Tjomsland
  • Norsk institutt for vannforskning
Dokumentstudier
Observasjon