Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges

Evaluering|

En evaluering av kjemisk forskning på norske universiteter og høgskoler.

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonalt sammensatt evalueringskomité
Intervju
Dokumentstudier