Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren. Hvem påvirker hvem?

Evaluering|

Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging på Nord-Jæren.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Einar Leknes, Andreas Nordang Uhre
  • NORCE - Norwegian research centre
Intervju
Dokumentstudier