Bygdeturisme og gårdsmat i Norge

Evaluering|

Det er optimisme og framtidstru i bygdeturismenæringa. På oppdrag for Kompetansesenter for Distriktsutvikling (KDU) har Norsk senter for bygdeforsking gjennomført ei nasjonal kartlegging innan bygdeturisme og gardsmat. Den typiske tilbydaren innan bygdeturisme og gardsmat i dag, er kvinne i 40 årsalderen, tilbakeflyttar eller innflyttar med høgare utdanning, er arbeidsam, har lyst å skapa noko nytt og ikkje minst er optimistisk med tanke på framtida. Godt og vel 60 % svarte at etableringa var viktig for å kunne fortsetja å bli buande på garden/bygda.

  • Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)
  • Arild Kroken, Oddveig Storstad, Marit S. Haugen
  • Norsk senter for bygdeforskning
Spørreskjema