Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet

Evaluering|

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert grunnlaget for brukerfinansiering av Luftfartstilsynet. Sentralt i vurderingen har vært spørsmål knyttet til gebyrer kontra sektorfinansiering.

  • Samferdselsdepartementet
  • Ingeborg Rasmussen, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Dokumentstudier