Brukerevaluering Nødnett trinn 1

Evaluering|

Denne rapporten er resultatene av et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og representanter for politi, helse og brann for å kartlegge brukernes tidlige erfaringer med Nødnett. Denne brukerundersøkelsen er en av flere evalueringsaktiviteter for å avdekke virkningene av Nødnett på kort sikt (2-6 måneder etter oppstart) og er en oppfølging av en lignende undersøkelse gjennomført i 2007.

  • Direktoratet for nødkommunikasjon
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Spørreskjema
Dokumentstudier