Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

Evaluering|

Evalueringen konkluderer med at det er behov for både juridiske avklaringer. Og en bedre regulering av de ulike delmarkedene innenfor barnevernet. For kommunebarnevernet foreslås det tiltak som skal gi barneverntjenestene reell mulighet til å kjøpe tjenester på en riktig og god måte. Tiltakene faller inn i tre kategorier: Bedre juridisk regulering av hva de private skal kunne brukes til, tiltak som styrker kommunene som innkjøpere, og en statlig opprydding i ulovligheter og markedssvikt. Evalueringen foreslår også tiltak som gjør kommunene mer selvhjulpne.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Tyra Ekhaugen, Ingeborg Rasmussen
  • Vista Analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk