Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø

Evaluering|

I løpet av de to siste årene er nivåer av “nye” miljøgifter i blodprøver fra gravide kvinner i Nord-Norge og arktiske områder i Russland rapportert (SPFO-rapport: 930/2005, TA-2103/2005, ISBN 82-7655-261-7; SPFO-rapport: 963/2006, TA-2184/2006, ISBN 82-7655-290-0). Analytiske problemstillinger knyttet til relativt små blodvolumer i de to første studiene, samt økt fokus på deka- og nona- BDE førte til en oppfølgingsstudie. I de to første SFT-rapportene syntes de bromerte stoffer å til en viss grad være assosierte med en“sivilisasjonseffekt”, med eksponering til dagliglivets bruksgjenstander samt en mulig relasjon til inntak gjennom kosten. I disse rapportene ble det også påvist relativt store forskjeller mellom de russiske studiegruppene

  • Statens forurensningstilsyn
  • Jon Øyvind Odland, Torkjel M. Sandanger
  • Universitetet i Tromsø, Norsk institutt for luftforskning
Dokumentstudier
Observasjon