Borte bra, men hjemme best?

Evaluering|

Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig å fastsette. Det fokuseres derfor på å kartlegge forhold som kan hemme og fremme studentmobilitet generelt. Rapporten omfatter både gradsstudenter og delstudenter. Det kvantitative tallgrunnlaget er i hovedsak hentet fra Lånekassen, og er satt sammen på en slik måte at det gir ny informasjon. Det kvalitative materialetutgjøres av reanalyse av data fra evalueringen av Kvalitetsreformen og fra et knippe intervjuer med studiedekaner og internasjonale koordinatorer foretatt i mai 2008.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen
  • NIFU STEP
Intervju
Statistikk