Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South Sudan

Evaluering|

Evalueringen har sett på Norges innsats i Sør-Sudan i tidsperioden 2011-2018 (med tilbakeblikk til 2005). Den har vurdert effekten av norsk innsats, om engasjementet har vært samstemt, konfliktsensitivt og tilpasset til konteksten, og hvorvidt Norge har bygget engasjementet på lærdommer fra tidligere. Støtte til land preget av konflikt krever andre tilnærminger enn støtte til mer stabile land. Fordi utfordringene er sammensatte kan det være behov for å støtte fredsbygging, humanitær innsats og langsiktig utviklingsarbeid på samme tid. kunnskap om kontekst og bruk av denne for å tilpasse bistanden er avgjørende for at bistanden skal bli god.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Erik Bryld, Mareike Schomerus, Elling Tjønneland, Erik Toft, Brian C. D’Silva, Charlotte Bonnet, Animu Athiei
  • Chr. Michelsens institutt, Overseas Development Institute (ODI), Tana Copenhagen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk