Basic and long-term research within Engineering Science in Norway

Evaluering|

Evalueringen av den grunnleggende og langsiktige forskningen innen teknologifagene ble gjennomført i 2014 av tre komiteer med internasjonale fageksperter. Hovedpunktene er sammenfattet i en overordnet rapport. Evalueringen omfattet forskningsgrupper fra seks universiteter, tre høyskoler og åtte institutter. Formålet med evalueringen var: -å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen i et internasjonalt perspektiv, -å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning bør møte utfordringene som faget står overfor i tiden framover, -å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen, -å være et redskap for strategisk og faglige utviklingsarbeid i institusjonene selv, -å styrke Forskningsrådets grunnlag for forskningspolitiske råd til regjeringen og berørte departementer.

  • Norges Forskningsråd
  • Wolfgang Rauch, Derek John Fray, Ralf Preu
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Statistikk