Barnehusevalueringen 2012

Evaluering|

Evaluering av statens barnehus. En undersøkelse blant barn, pårørende, jurister og politifolk samt ledere og ansatte

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Kari Stefansen, Tonje Gundersen, Elisiv Bakketeig
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon