Barnehager i inntektssystemet for kommunene

Rapport|

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analysert hvilke faktorer som har betydning for variasjonene i kostnadene til barnehager mellom kommunene.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Lars-Erik Borge, Anne Borge Johannesen, Torvmo Per
  • Senter for økonomisk forskning
Statistikk