Balansekunst

Evaluering|

Nordlandsforskning gjennomførte i perioden 2002-2006 en lengre og omfattende kvalitativ følgestudie, hvor vi fulgte 15 unge med hørsels-, syns- og bevegelseshemming i overgangen mellom utdanning og arbeid. Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av en oppfølgingsstudie gjennomført i 2012 og 2013, med intervju av ni av de som deltok i den første studien, hvor vi har sett nærmere på deres videre veier gjennom utdanningssystem, hjelpeapparat og arbeidsliv. Begge studiene har vært finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Cecilie Høj Anvik
  • Nordlandsforskning
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon