Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat

Evaluering|

Studien tek opp og analyserer følgjande tema/spørsmål: • Dei assisterte returprogramma sin effekt på talet av frivillige returar • Kor viktige dei assisterte returprogramma er for motivasjon for retur; og • Kor viktige dei assisterte returprogramma er for ein varig og verdig retur til opphavsland.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Synnøve Bendixen, Hilde Lidén, Erlend Paasche, Arne Strand, Lovise Aalen
  • Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon