Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Evaluering|

Dette er en studie av forbruk av HBCDD i isolasjonspaneler i bygningsbransjen for å oppfylle nasjonale brannforskrifter i ulike land og verdensregioner. Et høyt nasjonalt forbruk av bromerte flammehemmere ble funnet å være en konsekvens av nasjonale brannkrav basert på brannegenskapene til selve materialene, til forskjell for krav basert på bruken og det ferdige produktet.

  • Klima- og forureiningsdirektoratet
  • Stefan Posner, Per Blomqvist, Margaret Simonson McNamee, Per Thureson
  • Swerea IVF
Dokumentstudier
Observasjon