Arealdimensjonen i byvekstavtalene: Case Trondheimsområdet

Evaluering|

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ønsket en kartlegging av håndtering av arealdimensjonen i forhandlingene om byvekstavtaler. Rapporten oppsummerer intervjuer om dette i Trondheimsområdet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Aud Tennøy, Anders Tønnesen, Kjersti Visnes Øksenholt
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
Intervju
Dokumentstudier