Last ned som PDF

35 sider

0.66 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering

Arbeidsrettet rehabilitering innhold og resultater

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et relativt nytt tilbud til sykmeldte og personer med nedsatt arbeidsevne, som skal kombinere arbeidsretting og helsemessig rehabilitering. Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å bidra til å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet. Vi har gjennomført intervjuer av 79 deltakere på Arbeidsrettet rehabilitering som NAV kjøper til sykmeldte. Det er dels tiltak som foregår lokalt og på dagtid, dels døgnopphold. Formålet med undersøkelsen er å belyse: 1) I hvilken grad oppnår man målsettingen med tiltaket? 2) Hvilke elementer er det ved tiltaket som bidrar/ikke bidrar til måloppnåelse?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utførere

AFRY Group Norway AS og Proba AS

Språk

norsk (bokmål)