Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?

Evaluering|

Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert på en kvalitativ eksplorerende studie i seks virksomheter. Hensikten har vært å undersøke hvilke erfaringer arbeidsgivere har med inkluderingsarbeidet og hva virksomhetene trenger av bistand fra støtteapparatet for at inkluderingen skal lykkes. Undersøkelsen har definert tre områder med forbedringspotensial for å styrke inkluderingskompetansen og arbeidsgivernes tillit til NAV: Organisering, planlegging og oppfølging.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Angelika Schafft, Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon