Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes

Evaluering|

På oppdrag for Statens Vegvesen Region Sør har Vista Analyse beregnet Andre samfunnsmessige virkninger ny E39 Lyngdal-Sandnes. Andre samfunnsmessige virkninger omfatter nytte- kostnadsvirkninger som ikke fanges opp i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. I tillegg inngår lokale og regionale muligheter og begrensninger, og fordelingsvirkninger. Disse virkningene er vanskelige å anslå og å beskrive, men de er viktige i den offentlige debatten og den politiske prosessen. Formålet med denne rapporten er å gi et en mest mulig transparent, dekkende og systematisk oversikt over disse virkningene, slik at de kan vurderes på et felles grunnlag. Virkningene kommer i tillegg til prissatte og ikke-prissatte virkninger i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen for E39 Lyngdal-Sandnes, som er gjennomført av Norconsult.

  • Statens vegvesen
  • Annegrete Bruvoll, Tor Homleid, Oscar Haavardsholm, Kristin Magnussen, Hanne Toftdahl, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Statistikk
Observasjon