Aktivitetsplikt mot diskriminering

Evaluering|

Myndighetene har en rekke virkemidler til disposisjon for å hindre diskriminering og for å bidra til å inkludere ulike grupper i arbeids- og samfunnslivet. Blant juridiske virkemidler er ulike lovbestemmelser som forbyr diskriminering, blant annet på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn og alder. En annen type juridisk virkemiddel er krav til arbeidsgivere og andre om å gjennomføre ”proaktive” tiltak. Dette kalles ofte aktivitetsplikt. I rapporten drøftes samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger ved alternative utforminger av en aktivitets- og rapporteringsplikt overfor arbeidsgivere for å fremme inkludering av henholdsvis personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. I rapporten vurderes også enkelte detaljer i hvordan en slik plikt eventuelt bør utformes.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • ECON analyse
Intervju
Statistikk