Added costs. Added value?

Evaluering|

Om lag fem prosent av den norske støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingssamarbeidet blir kanalisert via norske paraply- eller nettverksorganisasjoner. Slike organisasjoner har flere funksjoner. De kan fungere som et mellomledd mellom Norad og mottakerorganisasjonene når det gjelder overføring av midler, kvalitetssikring og tilbakerapportering, de kan bidra til å styrke kapasiteten hos medlemsorganisasjoner eller søsterorganisasjoner i utviklingsland, og de jobber ofte for politisk påvirkning på vegne av sine medlemsorganisasjoner. Evalueringens formål har vært å vurdere hvor hensiktsmessig denne modellen er. Blant spørsmålene er hvilken merverdi organisasjonene tilfører som kan forsvare ekstrakostnadene ved et ekstra organisasjonsledd i utviklingssamarbeidet, og hva som er alternativene. Åtte organisasjoner falt inn under evalueringen; Atlas-Alliansen, Digni, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Forum for Utvikling og Miljø (ForUm), Publish What You Pay Norge (PWYP), Vennskap Nord/Sør, Tørrlandskoordineringsgruppen og LNU - norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Evalueringen har vurdert organisasjonsmodellen, og er ikke en evaluering av den enkelte organisasjon.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Svend Erik Sørensen, Siri Lange, Lisbet Kontula, Gana Pati Ojha, Dampu N. Ndenzako
  • Niras, Chr. Michelsens institutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier