Activity-Based Financial Flows in the UN-system

Evaluering|

Studien beskriver finansstrømmer til og fra fem FN-organisasjoner: FNS utviklingsprogram - UNDP, FNs barnefond - UNICEF, FNs befolkningsfond - UNFPA, FNs høykommisær for flyktninger - UNCHR, og Verdens matvarefond, WFP. Formålet var å få kunnskap om hvordan midler er brukt det siste tiåret.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Stefano Migliorisi, Iradj Alikhani, Nils Borje Tallroth, Michael Cramer, Manouchehr Ashouripour, Giorgio Di Dio
  • Industrial Development Corporation (IDC)
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon