Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport

Evaluering|

Rapporten er en delrapport fra et prosjekt gjennomført av Oslo Economics og Frischsenteret. Prosjektet undersøker årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge. Delrapporten er en litteraturgjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge, herunder betydningen av utviklingen i psykiske lidelser, endret diagnosepraksis og betydningen av psykiske helseproblemer for senere tilknytning til arbeidsliv og utdanning. Aldersgruppen 15 til 30 år vektlegges. Hovedrapporten fra prosjektet vil se nærmere på betydning av ev. endringer i diagnosepraksis, samt betydningen av å få stilt en diagnose for å ende opp med uføretrygd i ung alder.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Ole Røgeberg
  • Oslo Economics AS, Frischsenteret
Dokumentstudier