Åpne barnehager i Norge

Evaluering|

Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse av omfang, åpningstider, type tilbud, kompetanse hos personalet og betydningen for brukerne av åpne barnehager. Det finnes ca. 200 åpne barnehager i Norge. De åpne barnehagene er i snitt godkjent for 30 barn, har 1-2 ansatte og har åpent ca. 12 timer i uka.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anne Sigrid Haugset, Kjell-Åge Gotvassli, Birgitte Ljunggren, Morten Stene
  • Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Spørreskjema
Observasjon