Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Evaluering|

Prosjektet evaluerer IKO-modellen gjennom et klyngerandomisert design. IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging. Modellen er utviklet for at skolene raskere skal komme igang med tiltak for elever som står i fare for å avslutte opplæringen. 42 videregående skoler deltar i evalueringen, hvorav halvparten er blitt randomisert til tiltaksgruppen.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Ira Malmberg-Heimonen, Mira Aaboen Sletten, Anne Grete Tøge, Daniele Alves, Elin Borg, Krisztina Gyure
  • OsloMet - storbyuniversitetet
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon