Last ned som PDF

106 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan

Vedlegg

Evaluering

Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan

For å støtte fredsprosessen i Sør-Sudan undertegnet Norge i 2005, sammen med Nederland, Sverige og Storbritannia, en avtale for å etablere et felles giverkontor i Juba. Danmark og Canada tilsluttet seg MoU i 2007. I henhold til MoU skulle giverkontoret evalueres etter to år. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere relevans, måloppnåelse og kostnadseffektivitet av fellesgiverkontorets virksomhet så langt. Evalueringen har fokusert på hvordan giverkontoret har bidratt til de sørsudanske myndighetenes kapasitet for å fremme freds- bygging, fattigdomsreduksjon, og oppnåelse av tusenårsmålene i Sør-Sudan. Evalueringen har også vurdert hvorvidt samarbeid via et fellesgiverkontor er egnet som et virkemiddel for å oppnå god giverpraksis i situasjoner preget av sårbarhet og konflikt.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Itad Ltd

Forfattere

Jon Bennett, Jups Kluyskens, James Morton og Derek Poate

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-380-3