Last ned som PDF

44 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Politikk for vekst og sysselsetting

Kunnskapsoppsummering

Politikk for vekst og sysselsetting EUs strategi for vekst og sysselsetting i et norsk perspektiv

Denne rapporten tar for seg EUs vekst- og sysselsettingsstrategi i et norsk perspektiv. Den fokuserer på norske myndigheters arbeid med å legge til rette for langsiktig og bærekraftig vekst, og gjør dette ved å studere norsk politikk i lys av EUs vekst- og sysselsettingsstrategi.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Språk

norsk (bokmål)