Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk?

Studie

Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? Erfaringer fra Bodø, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø - NORSULP-leveranse 4.1

Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig bylogistikkplan. Når kommunene har dette grunnlaget på plass kan selve planen inneholde et utvalg av alternative tiltak for å løse utfordringer man står ovenfor i bylogistikk, identifisert i rapporten. Erfaringene presentert her er hentet fra verksteder gjennomført i syv norske byer og et seminar om kommunenes databehov ved planlegging for varetransport i by i tidsperioden 2017-2018.

Publisert

Eiere

Statens vegvesen og Norges forskningsråd

Utførere

Transportøkonomisk institutt og SINTEF

Forfattere

Karin Fossheim, Elise Caspersen, Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson og Olav Eidhammer

Språk

norsk

ISBN

9788248022084