"Gode grep på veien til ny kommune"

Evaluering|

Rapporten oppsummerer prosesser og gode grep i tidligere kommunesammenslåinger. Oppdraget har bestått i å hente inn ny informasjon fra sammenslåingene av Mosvik og Inderøy, Harstad og Bjarkøy og den da pågående sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke. I tillegg har rapporten sammenstilt tidligere dokumentere erfaringer fra andre kommunesammenslåinger. Rapporten har bl. a. dannet grunnlag for veiledere fra KMD om gjennomføring av kommunesammenslåinger.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Bent Aslak Brandtzæg, Anja Hjelseth, Kristian Dyrkorn, Evy Tynes Johnsen
  • Telemarksforsking Bø, Deloitte
Intervju
Dokumentstudier