"En utdanning du kommer langt med"

Evaluering|

Søkningen av unge har økt til maritime utdanninger, men det er vanskelig å rekruttere skipsoffiserer til faglærerstillinger ut fra dagens lønns- og arbeidsvilkår. Det er nå god gjennomføring i maritime utdanninger. Samarbeid med maritim næring (praksis, teknologisk utstyr) gir mer relevant og oppdatert utdanning. Dette er noen av konklusjonene i en rapport på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Rapporten (”En utdanning du kommer langt med” – maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler) er basert på gruppeintervjuer med elever/studenter og faglærere/studieledere, spørreskjema til lærestedene og offentlig statistikk.

  • Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
  • Ellen Brandt
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Statistikk