Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Forhåndsutredning / 2016 / Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

Forhåndsutredning

Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Denne rapporten beskriver opphavet til pliktsystemet og hvordan det fungerer i dag. Deretter vurderes ulike modeller for hvordan pliktsystemet kan innrettes i framtiden, og konsekvensene av disse. Til slutt presenteres gruppens anbefalinger. Ekspertgruppen er bedt om å se på økonomiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved innstramming, oppheving og justering av pliktsystemet, samt andre modeller, med mål om å finne fram til konkrete anbefalinger ”som ivaretar intensjonen om en samfunnsøkonomisk god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene”. Ekspertgruppen ble oppnevnt av regjeringen i mai 2016

Publisert

2016

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Lars Mathiesen mfl.

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Fiskeri og havbruk