Last ned som PDF

14 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Vedlegg til strategisk analyse. Gjennomgang av midler over kap. 551 post 60

Studie

Vedlegg til strategisk analyse. Gjennomgang av midler over kap. 551 post 60

I dette notatet gis det en oversikt over tilsagn gitt over statsbudsjettets kap. 551 post 60/64 i 2006 og 2007. Gjennomgangen er et supplement til den strategiske analysen i prosjektet ”Utvikling av effektindikatorsystem og evaluering av kap. 551

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Språk

norsk