Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Forhåndsutredning / 2021 / Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Forhåndsutredning

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA utført en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning.

Publisert

2021

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Hjort DA

Forfattere

Liv Zimmermann, Frode A. Innjord, Jan Gudmund Aanerud og Rune Mykkeltvedt

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

klima og forurensning

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

mulighetsrommet