Statusrapport

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren. Den presenterer tall om situasjonen i UH-sektoren i 2011 langs en lang rekke dimensjoner og ser på utviklingen over tid. I tillegg til å se resultater i sektoren under ett, gir den også oversikt over status og utviklingstrekk innenfor ulike institusjonskategorier og for enkeltinstitusjoner. Nytt i årets rapport er flere indikatorer og analyse av gjennomføring og frafall i høyere utdanning. I tillegg gis universitetsmuseene en større plass i årets utgave enn tidligere år. Data om areal og bygg i UH-sektoren er også med for første gang. I årets utgave er det også et kapittel om profilering av høyere utdanningsinstitusjoner.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning