Kudos / Husbanken / Evaluering / 1996 / Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig

Evaluering

Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning

Ordningen med etableringstilskudd er en del av boligtilskuddsordningen. Boligtilskuddet omfatter nå tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig. Fra 1996 ble rentesubsidiene knyttet til Husbankens ulike låneordninger tilført tilskuddsordningene. Økningen i utmålingen av etableringstilskudd til den enkelte husholdning skal i utgangspunktet kompensere for bortfallet av særvilkårene på husbankens lån. Skillet mellom mottakere av tilskudd og de som bare får lån vil bli større. Fra 1996 vil også halvparten av landets kommuner selv stå for administrering og tildeling av boligtilskudd. Dette understreker viktigheten av at ordningen er treffsikker og at intensjonene bak ordningen blir fulgt opp i praksis.

Publisert

1996

Eier

Husbanken

Utfører

Norges byggforskningsinstitutt

Forfattere

Rolf Barlindhaug, Per Nitter Bondevik og Viggo Nordvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8253605242