Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester?

Evaluering

Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt om utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernet 2002-2005. I løpet av 2005 hadde 3,7 prosent av barn og unge under 18 år fått tilbud av BUP. Målsettingen i Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 er at 5 prosent skal få hjelp av BUP årlig. Ca. 17 prosent av brukerne i BUP får også hjelp av barnevernet. Intervjuer med ledere og ansatte i BUP og barnevern i seks kommuner i 2002 og 2005 tyder på en del samarbeidsproblemer mellom de to tjenestene, men også på at det har vært noen forbedringer i samarbeidet i perioden.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfatter

Lars B. Kristofersen

Språk

norsk (bokmål)