Kudos / Barne- og familiedepartementet / Evaluering / 2014 / Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet

Evaluering

Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet

Målgruppa var unge som stod i fare for å falle utenfor skole og arbeid (eller hadde falt utenfor). Den langsiktige målsettingen var å få de vel 400 deltakerne på rett spor. Evalueringen viste gode resultater på kort sikt. I det 68 prosent av deltakerne var i skole (de fleste) eller arbeid da prosjektet ble avsluttet. Det må gå mer tid før man kan få oversikt over hvor mange som på sikt fullfører videregående skole.

Publisert

2014

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfattere

Elisabeth Backe-Hansen, Mette Løvgren, Kristin Aarland, Hilde Anette Aamodt og Aina Winsvold

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7894-521-6